Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Termin zgłaszania projektów w Kieleckim Budżecie Obywatelskim na 2020 rok mija 22 sierpnia.


Wśród propozycji, które już wpłynęły do Urzędu Miasta Kielce, są m.in. te dotyczące remontu ulicy, budowy parkingu czy placu zabaw lub boiska oraz modernizacji oświetlenia. Pojawiły się także projekty dotyczące tzw. zadań nieinwestycyjnych. To nowa kategoria w Budżecie Obywatelskim. To projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym, mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Kielczanie wnioskują np. o środki na organizację  festynów dla mieszkańców.


Doświadczenie poprzednich lat pokazuje, że najwięcej wniosków do Urzędu Miasta Kielce wpływało w ostatnich dniach.

Kwota łączna w KBO została zwiększona do 7 milionów złotych. Na zadania inwestycyjne małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150 000 zł) przeznaczono łącznie 4 mln zł.  Na zadania inwestycyjne duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 150 000 zł) - łącznie 2 mln zł, zaś na  zadania nieinwestycyjne (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 30 000 zł) - łacznie 1 mln zł.

Przypominamy, że do dyspozycji kielczan są wyznaczeni merytoryczni pracownicy wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, do których można zgłosić się w przypadku każdej wątpliwości przed złożeniem wniosku. Lista tych osób, wraz z bezpośrednimi telefonami i adresami mailowymi, jest  dostępna na stronie internetowej budzetobywatelski.kielce.eu w zakładce „Kontakt”.

Pomocą mieszkańcom służą specjaliści z m.in. Wydziału Administracyjnego, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (szczegóły na stronie https://budzetobywatelski.kielce.eu/bo-kontakt.html).

Publikacja zgłoszonych projektów nastąpi do 28 sierpnia 2019 r.

 

W zakresie procedury Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego informacji udziela:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Partycypacji Społecznych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
tel. 41 36 76 400