Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Zachowanie płynności finansowej jest kluczowym aspektem funkcjonowania każdej firmy. Dlatego coraz chętnie przedsiębiorcy powierzają monitoring płatności zewnętrznym firmom, a sami mogą się skupić na rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak to działa?

Ciągle upominanie się o opłacenie zaległych faktur i wykonanie opóźnionych przelewów to zmora nie jednego przedsiębiorcy. W dużej i rozwiniętej firmie, kiedy ilość takich zleceń i faktur jest duża, łatwo można stracić kontrole nad ich bieżących egzekwowaniem. Monitoring płatności to opcja świadczona przez call center, która ma zapobiegać powstawaniu nieuregulowanych należności. Specjalnie wyszkolony zespół poprzez kontakt telefoniczny zajmie się kontaktem z kontrahentami oraz przypomnieniem o zbliżającym się terminie zapłaty. Dzięki temu ryzyko braku wpłaty w podanym terminie się zmniejsza. Poza przypomnieniem o płatności, doradcy z call center zajmą się także informowaniem o wystawionych fakturach oraz potwierdzaniem danych jakie mają się na nich znaleźć. Kompleksowa obsługa monitorowania płatności to tak naprawdę każdy element związany z przepływem faktur oraz czuwanie nad ich bieżącym opłacaniem. Fakt, że do tego zostaje oddelegowany team call center pozwala na bieżąca obsługę i czuwanie nad płynnością procesu.

Upomnienia o płatności

Kontakt telefoniczny wraz z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności pozwala zminimalizować ryzyko opóźnienia w przelewie. Jednak jeśli dojdzie do takich sytuacji wtedy mówimy o monitorowaniu należności. Pierwszym krokiem jest na ogół kontakt telefonicznym z przypomnieniem, że faktura już po terminie i ustaleniu daty spłaty. Jeśli płatność nie dojdzie do skutku w ekspresowym tempie można wstrzymać współpracę z danym kontrahentem, tak żeby nie powstały kolejne zadłużenia.

Zaufaj ekspertom

Sam kontakt w celu przypomnieniu o płatności wymaga sporego wyczucia ze strony osoby dzwoniącej. Dlatego warto powierzyć to zadanie call center, które ma doświadczenie w takie rodzaju prowadzonych kampanii. Z pewnością przeszkoleni doradcy klienta poradzą sobie doskonale z takim zadaniem. Zlecenie kampanii do call center to nie tylko wykwalifikowani konsultanci ale także większa kontrola dla firmy. W dużej ilości faktur oraz wielu współpracujących łatwo można stracić bieżący pogląd na sytuacje. Z kolei każda nieopłacona faktura powoduje ryzyko następnych braków w płatnościach a co za tym idzie – płynność finansowa firmy maleje. Samo informowanie o fakturach, ale egzekwowanie należności to zupełnie inna kwiatka, która wymaga innego podejście. Konsultanci nie tylko muszą do zrobić w sposób w miarę delikatny, ale także profesjonalny. Lata doświadczenia call center w świadczeniu podobnych usług i realizowaniu takich kampanii pozwoliły na opracowane

Monitoring płatności – na czym polega?

Dopasowanie do klienta

Call center to nie tylko kampanie sprzedażowe czy związane z obsługa klienta. To przede wszystkim dopasowane oferty i usług do wymagań kontrahenta. Poprzez bieżące monitorowanie płatności można nie tylko zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom związanym z brakiem opłacania faktur na czas, ale także poprzez oddelegowanie tego zadania do zewnętrznej firmy zajmującej się kontaktem telefonicznym, można skupić się na bieżącym rozwoju firmy. Brak konieczności budowanie oddzielnego działu do kontaktu telefonicznego i mailowego to przede wszystkim oszczędność czasu oraz pieniędzy. Wykwalifikowany team z pewnością szybciej zajmie się tym zadaniem. Warto wiec skorzystać z usług zewnętrznego call center.