Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

W czasie Wszystkich Świętych Miasto Kielce wspierało inicjatywy społeczne. Jak co roku na wielu grobach rozłożone zostały  kolorowe personifikowane plakietki ze zdjęciem i napisem -  "Chwała tym co walczyli, Pamięć tym co polegli". Te stawiane są na grobach żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów, 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów - uczestników walk o niepodległość naszej ojczyzny i osób zasłużonych. Z kolei inne plakietki z napisem: "Tym - co odeszli na wieczną wartę" - znajdują się na grobach żołnierzy Armii Krajowej. Obydwie te akcje podejmowane są cyklicznie przez  Stowarzyszenie Pamięci Narodowej "Czwartak" w Kielcach, skupiające weteranów walk o niepodległość z wojny obronnej 1939, AK, NSZ, BCh, Szarych Szeregów, WiN. Łączna liczba ww. plakietek wynosi ponad 250 sztuk. Od 8 lat plakietki opracowywane są i wykonywane przy wsparciu Urzędu Miasta Kielce.

 

We współpracy z Leśnictwem Słowik, 10. Brygadą Obrony Terytorialnej, Instytutem Pamięci Narodowej delegatura w Kielcach i  6 Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach wykonane przez uczniów z jedliny i stroików dekoracje. Następnie zostały one  złożone na grobach uczestników walk i osób zasłużonych, obecnie nie mających opiekunów. Drugi rok z rzędu z inicjatywy SPN Czwartak, we współpracy z Aresztem Śledczym w Kielcach i Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach oraz Miastem Kielce, osadzeni porządkowali opuszczone mogiły.