Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

W związku z pojawieniem się w Kielcach dzików, które wzbudzają niepokój mieszkańców, Prezydent Miasta Kielce zwołał spotkanie w ratuszu z udziałem specjalistów z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział również Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach, a także przedstawiciele Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowiectwa, Straży Miejskiej w Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

 

Na podstawie otrzymanych informacji ustalono, że sygnały dotyczące obecności dzików wystąpiły w dwóch miejscach - w okolicach ulicy Warszawskiej oraz ul. Żelaznogórskiej, w obu przypadkach w pobliżu terenów leśnych. Uczestnicy zgodnie potwierdzili, że najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest odławianie. Miejscy urzędnicy zostali zobowiązani przez Prezydenta do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu wystosowanie zapytań ofertowych do specjalistycznych, doświadczonych w tym zakresie firm, które sprawnie przeprowadzą ten proces.

 

Należy podkreślić, że w innych rejonach Polski problem obecności dzików w przestrzeni miejskiej występuje regularnie. Odławianie jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem. 

 

- W grę wchodzi bezpieczeństwo i spokój kielczan, dlatego nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji. Podejmujemy stosowne kroki, w pełnym porozumieniu ze służbami posiadającymi kompleksową wiedzę w tym zakresie, aby jak najszybciej zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.