Urząd Miasta <a href=Kielce zakupi drona antysmogowego" />

 

Urząd Miasta Kielce zakupi drona antysmogowego wraz z wyposażeniem do badania jakości powietrza. Procedurę zakupu urządzenia ze środków budżetu obywatelskiego rozpoczyna Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.


Urządzenie posłuży do skutecznego egzekwowania zakazu spalania odpadów oraz umożliwi szybsze i mniej  kosztowne kontrole palenisk na terenie Miasta Kielce. Pozwoli na weryfikację nawet kilkuset palenisk w ciągu kilku godzin lotu. Przy dobrej kalibracji urządzeń pomiarowych wskaże z dużą pewnością lokalizację palenisk, w których mogło dojść do złamania prawa oraz tych, które wymagają bezpośredniego sprawdzenia (pobrania próbek z paleniska) przez upoważnione osoby.


Dron ułatwi szybką i skuteczną analizę dużego obszaru, wytypowanie osiedli i domów, stanowiących poważne zagrożenie dla jakości powietrza. Zdiagnozuje jednocześnie problem ubóstwa energetycznego i wzmocni planowanie działań w zakresie doradztwa energetycznego, w tym informacji na temat form finansowania wymiany kotła czy termomodernizacji w ramach dostępnych programów. Opracowane analizy pomogą w przygotowaniu odpowiednich lokalnych instrumentów finansowych.


Informacje pozyskane z drona  będą bardzo istotne w prowadzeniu dialogu z mieszkańcami w celu walki z ubóstwem energetycznym oraz edukacji z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza.