Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Kielce odbyło się w ratuszu. W spotkaniu wzięli udział m.in. sekretarz miasta Szczepan Skorupski, przedstawiciele Urzędu Miasta, komendanci Komendy Miejskiej Policji, KM Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Kielcach, szefowie MZD. Posiedzenie wynikało z rocznego planu pracy. Służyło podsumowaniu kwestii, dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców Kielc w roku 2019 oraz analizie obecnej sytuacji i planom na rok bieżący.