Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

W poniedziałek 25 maja, w związku z rozluźnianiem ograniczeń związanych ze stanem epidemii w kraju, Wodociągi Kieleckie otwierają Biuro Obsługi Klienta przy zachowaniu wszelkich procedur i środków ostrożności związanych z pandemią.

 

"- W BOK zostały ustawione ekrany, aby zminimalizować możliwość bliskiego kontaktu między przebywającymi w BOK osobami. Prosimy o przestrzeganie trzymania odpowiedniego dystansu. Przy jednym stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba.

- Przy wejściu do BOK znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

- W razie pojawienia się w BOK większej liczby osób, część z nich będzie proszona o oczekiwanie w kolejce na zewnątrz budynku.

- Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń.

- Podczas pobytu w BOK prosimy o zasłanianie ust i nosa.

Wszystkie te kroki mają na uwadze troskę o zdrowie naszych klientów oraz pracowników. Dziękujemy za wyrozumiałość".

 

Komunikaty tej treści zostaną umieszczone w widocznych miejscach w budynku wodociągowej spółki oraz na stronie internetowej instytucji.