Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i wiceprezydent Arkadiusz Kubiec podziękowali dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Barbarze Damian za zaangażowanie i wkład pracy włożony w realizację inwestycji Centrum Komunikacyjnego w Kielcach.