Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Pracownik biurowy – opis zawodu

Tego typu stanowisko jest bardzo często spotykane w gospodarce. Firmy z wielu branż potrzebują swojej administracji, miejsc, w których obsługiwani są klienci, rozliczana jest księgowość, opracowywane projekty lub katalogowane i przetwarzane dane. A zatem pracownik biurowy może wykonywać w swojej pracy bardzo różne zadania, zależnie od charakteru działalności firmy. Tego typu praca ma jednak pewne stałe elementy, które powtarzają się w wielu przedsiębiorstwach i stanowią o pewnej specyfice pracy w biurze. W dużej mierze to praca umysłowa znacznie bardziej wymagająca wysiłku intelektualnego, myślenia abstrakcyjnego, czy kreatywnego. Może być to sporządzanie i weryfikacja dokumentacji, opracowywanie projektów graficznych, monitorowanie rynku i sporządzanie z tego raportów. Albo udzielanie informacji klientom czy kontrahentom kontaktujących się z firmą poprzez Internet, czy telefon.

Pracownik biurowy – wymagania na stanowisko

Pracę biurową wykonuje wiele zawodów – sekretarki, księgowe, prawnicy, urzędnicy państwowi, pracownicy samorządowi, pracownicy sektora bankowego, finansowego, oświatowego, kulturalnego czy handlowego. Stąd konkretne wymagania co do danego stanowiska pracy każda firma określa samodzielnie. Często pojawia się wymóg posiadania wyższego kierunkowego wykształcenia, pochwalenie się doświadczeniem zawodowym, zdolność do koncentracji, pracy pod presją, współdziałania w zespole albo punktualność. Wielokrotnie wymagana jest też znajomość specjalistycznego oprogramowania komputerowego – programowanie, grafika komputerowa, DTP, bazy danych, pakiety biurowe i wiele innych. To, co każdy pracownik biurowy musi zrobić to przejść przez badania w medycynie pracy, mające na celu stwierdzić brak przeciwwskazań do takiej pracy. Badana jest wydolność oddechowa, ciśnienie krwi, ostrość wzroku, sprawność układu krążenia czy ruchu.

Pracownik biurowy – warunki pracy

Praca biurowa ma charakter siedzący i mało dynamiczny z punktu widzenia aktywności fizycznej. To może powodować w dłuższej perspektywie problemy z układem krążenia, a także drętwienie kręgosłupa czy karku. Podobnie jak narażony jest wzrok takiego pracownika na długotrwałe wpatrywanie się z uwagę w ekran komputera. Najczęściej pracownik biurowy ma ściśle określony zestaw obowiązków do wykonania i rozliczany jest z wyników. Praca też trwa na ogół w ustawowym wymiarze oraz odbywa się w porze dziennej. Choć oczywiście zdarzają się nadgodziny i system zmianowy. Do dyspozycji ma typowy sprzęt biurowy – drukarki, skanery, telefony, faks. Musi potrafić je odpowiednio użytkować i eksploatować.

Źródła informacji:

  1. https://www.zawody.pl/jak-zostac-administratorem-biurowym/
  2. https://www.zawody.pl/ile-zarabia-administrator-biurowy/
  3. https://www.zawody.pl/praca-administratora-biurowego/