Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku realizuje projekt „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” w ramach programu Erasmus+. Zadanie przewiduje wyjazd dwóch 20 osobowych grup młodzieży na miesięczną praktykę zawodową do Austrii miasta Köflach region Styrii.

- W celu realizacji projektu Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku podjął współpracę z austriackim partnerem firmą Wirtschaftsoffensive (WOF). Wypracowany wspólnie innowacyjny program stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia zawodowego dla zawodów biorących udział w projekcie oraz uwzględnia regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. Stanowi również istotny element rozwoju kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami - mówi dyrektor szkoły Sławomir Wójcik.

Pierwsza grupa uczniów pod opieką dwóch nauczycieli w terminie 27.09.2021 - 22.10.2022 już odbyła swoją miesięczną praktykę zagraniczną. W wyjeździe brali udział uczniowie klas II - IV Technikum, kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik pojazdów samochodowych. Młodzież odbywała praktyki w renomowanych hotelach, firmach i zakładach pracy zrzeszonych w obszarze działania Styryjskiej Izby Gospodarczej. Potwierdzeniem odbycia zagranicznej praktyki zawodowej jest certyfikat od austriackiego pracodawcy oraz certyfikat Europass - Mobilność potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass z siedzibą w Warszawie.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyli wcześniej w zajęciach przygotowawczych, które obejmowały stacjonarny 30 godzinny kurs branżowy języka niemieckiego, kurs online języka niemieckiego, 10 godzinne zajęcia z przygotowania kulturowego oraz 5 godzinne zajęcia z psychologiem na temat „Jak radzić sobie ze stresem”. Ponadto stażyści otrzymali dodatkowe materiały dydaktyczne i kieszonkowe na zagraniczny pobyt.

Podczas pobytu w Austrii młodzież miała możliwość zapoznania się z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi regionu Styrii, biorąc udział w wycieczkach kulturowych. Odwiedzili m.in. Koflach i Wiedeń.

Wszystkie koszty związane z realizacją miesięcznych zagranicznych praktyk zawodowych w tym między innymi opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, transport i ubezpieczenie zostały pokryte z dofinansowania programu Erasmus+.

Wyjazd kolejnej 20 osobowej grupy młodzieży przewidziany jest na wrzesień 2022 r.