Wicestarosta kielecki Tomasz Pleban wziął udział w uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania imienia Marii Michalczyk ps. Wyrwicz Publicznej Szkole Podstawowej w Marzyszu.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II w Kaczynie. Po nabożeństwie, już w szkole nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Zaproszeni na uroczystość goście mogli wpisać się do pamiątkowej kroniki.

Organizatorzy zadbali o odpowiednią oprawę wydarzenia. „Kto po klęsce nie ulegnie, ten zwycięży życie swe” - ten cytat niejednokrotnie pojawiał się podczas spotkania.

W tej podniosłej chwili wicestarosta kielecki Tomasz Pleban pogratulował szkole, podkreślając znaczenie nadanych jej symboli. - Patron i sztandar szkoły są niezmiernie istotne w procesie nauczania. Od dziś ten Sztandar i Wasza patronka Maria Michalczyk ps. Wyrwicz będą wyznaczały tożsamość tej wspólnoty i łączyły całą szkolną społeczność - to fragment listu skierowanego do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, uczniów i wszystkich związanych z placówką.

W dalszej części uroczystości najmłodsi przedstawili program artystyczny, w którym przybliżyli sylwetkę swojej patronki. Przygotowali też pokaz w pięknych biało-czerwonych barwach.

Na zakończenie uroczystości gości zaproszono na okolicznościowy tort z wizerunkiem Marii Michalczyk i poczęstunek.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu otrzymała imię Marii Michalczyk ps. Wyrwicz. Urodziła się ona 18 lipca 1913 roku. Była kierownikiem wywiadu wojskowego AK w placówce Daleszyce, nauczycielką tajnego nauczania, po 1945 roku zagrożona aresztowaniem przez UB. Zmarła 9 kwietnia 1989 roku.