Z przykrością informujemy, że odeszła Śp. Barbara Barszcz. Była radną Rady Powiatu w Kielcach IV kadencji w latach 2010 - 2014. Zasiadała w komisji budżetu i finansów oraz komisji zdrowia, rodziny i spraw społecznych.

Uczęszczała do II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach, studiowała na Wydziale Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie. Pracowała w Urzędzie Skarbowym w Kielcach.

Odeszła w wieku 62 lat.