Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 17:28 dnia 30.07.2022


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Silny deszcz z burzami

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski

Sytuacja meteorologiczna: W regionie występują burze, którym punktowo towarzyszy bardzo intensywny opad deszczu. Natężenie opadów sięga punktowo około 20-25 mm/h. Nie notuje się silnych porywów wiatru, ale mogą one wynosić do około 70 km/h. Z burzami związany może być lokalnie grad. Strefa burz przemieszcza się na północ. W kolejnych godzinach w rejonie nadal występować będą opady deszczu, którym okresami towarzyszyć będą również burze.

Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Pliki do pobrania

  • Komunikat meteorologiczny z godz. 17:28 dnia 30.07.2022 - Silny deszcz z burzami
    151.27 KB
    Data publikacji : 30.07.2022 17:00