Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2023 roku zadania publicznego zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 r.