W obradach uczestniczyli Mariusz Ściana członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Anna Moskwa skarbnik powiatu i przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Podczas posiedzenia omówiono informacje o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na ternie powiatu kieleckiego w 2022 roku. Informację przedstawił Roman Żak, kierownik oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Oddział w Kielcach.

Do zrealizowanych zadań przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa należał nadzór nad zdrowiem roślin w produkcji krajowej, eksporcie i imporcie, kontrola obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz jakości sprzedawanych nawozów, ocena materiału siewnego, sprawdzanie przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO.

- Interwencje są głównie u ludzi, którzy przeprowadzili się z miast na wieś. Jako instytucja staramy odpowiadać się na wszystkie zgłoszenia. Uciążliwość mieszkańców i rolników jest nieprawdopodobna - dodaje Roman Żak. - W nawiązaniu do zboża ukraińskiego zrobiono pierwsze monitoringowe badania - dwa grzyby na pszenicy. Natomiast działkowcy są poza naszą kontrolą.

Radny Sylwester Kasprzyk nawiązał do kar jakie obowiązują za nasiona, które pochodzą z fałszywego źródła.

- Takie sytuacje zgłasza nam inspekcja nasienna, mamy informacje i donosy internetowe. Żeby coś nazwać materiałem siennym musi on być kwalifikowany - wyjaśnił Roman Żak.