Obradowała Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom. Uczestniczył w niej starosta kielecki Mirosław Gębski.

Komisji przewodniczył radny Andrzej Michalski. Anna Moskwa - skarbnik powiatu poinformowała o zmianach w budżecie dotyczących wprowadzania środków na remonty wieloletnie, kar i odszkodowań, wprowadzania dochodów np. z Programu Erazmus i Polskiego Ładu oraz o aktualizacjach, które zostaną przedstawione na sesji.

Podczas obrad przewodniczący komisji Andrzej Michalski dopytywał o odśnieżanie dróg oraz o ich stan np. w Ciekotach, Tumlinie i całym Powiecie. Poruszony został temat przetargów na inwestycje drogowe w Krajnie. Obecny na komisji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniew Wróbel odpowiedział wyczerpująco na zadawane pytania. Radny Tomasz Gruszczyński podziękował dyrektorowi za szybką interwencję w sprawie naprawy bariery w Nowinach.