UM Kielce zaprasza do ankiety na temat przyszłości miasta jako Smart City
Rozwój technologiczny naszego miasta nabiera tempa – przekrojowe badanie opinii mieszkańców ma pomóc w kształtowaniu przyszłości zgodnie z ich oczekiwaniami. W ramach aktywizacji społecznej uruchomiono ankietyzację, której celem jest zebranie opinii na temat realizacji strategii rozwoju miasta w perspektywie Smart City do roku 2030. To szansa, by każdy mógł wyrazić swoje zdanie i mieć realny wpływ na kierunki zmian.
  1. Strategia rozwoju miasta ma na celu zwiększenie jakości życia mieszkańców.
  2. Zaproszenie do udziału w ankiecie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców.
  3. Ankieta jest anonimowa i ma charakter badania opinii publicznej.
  4. Ostateczny termin wypełnienia ankiety to 14 kwietnia 2024 r.

W trosce o przyszłość naszego miejsca zamieszkania, podjęto inicjatywę, która pozwoli zebrać cenne opinie i spostrzeżenia od mieszkańców oraz przedstawicieli różnych sektorów. Wizja rozwoju, oparta na strategii "Smart City", zakłada nie tylko wykorzystanie najnowszych technologii, ale również dbałość o zrównoważony rozwój i ekologię. Jak podkreślił Prezydent, Bogdan Wenta, „to przyszłe pokolenia będą korzystać z owoców dzisiejszych decyzji”. Dlatego tak ważne jest, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się na temat kierunków, w jakich powinno rozwijać się nasze miasto.

Zaproszenie do udziału w ankiecie jest otwarte dla każdego – niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem, przedsiębiorcą, czy reprezentujesz instytucję publiczną. Każda opinia jest cenna i może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb społeczności lokalnej. Co więcej, anonimowość ankiety gwarantuje swobodę wypowiedzi, a zebrane dane posłużą wyłącznie do celów analitycznych.

Wypełnienie ankiety nie zajmie wiele czasu, a może mieć znaczący wpływ na przyszłe decyzje dotyczące naszego miasta. To właśnie mieszkańcy są najbardziej świadomi tego, w których obszarach potrzebne są zmiany i ulepszenia. Dlatego też, ich opinie są nieocenionym źródłem wiedzy dla osób decyzyjnych. Nie przegap szansy na to, by mieć wpływ na przyszłość naszego miasta – dołącz do ankiety i podziel się swoją opinią.

Zachęcamy do aktywnego udziału w procesie kształtowania przyszłości naszego miasta. To unikalna okazja do wyrażenia swoich oczekiwań i pomysłów, które mogą wpłynąć na lepsze jutro dla nas wszystkich. Nie zapomnij, że czas na wypełnienie ankiety mija 14 kwietnia 2024 roku. Twoja opinia ma znaczenie!


UM Kielce