Młodzież z Chęcin i Litwy poznaje Podhale w ramach projektu klimatycznego
Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym projekcie ekologicznym. Od 22 do 28 czerwca przebywali w Murzasichle, gdzie wraz z rówieśnikami z Litwy angażowali się w różnorodne działania mające na celu promowanie ekologii i zdrowego stylu życia. Wszystko to odbywało się w międzynarodowym towarzystwie i w języku angielskim.

Wspólna nauka i integracja młodzieży z Polski i Litwy

Projekt "Sąsiedztwo w dobie zmian klimatycznych" zgromadził uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz ich litewskich rówieśników. Przez tydzień młodzież miała okazję nie tylko zdobywać wiedzę, ale także zacieśniać więzi międzynarodowe. Program był bogaty w różnorodne aktywności, które sprzyjały integracji oraz wspólnej nauce. Uczniowie zwiedzali atrakcje Podhala, co pozwoliło im lepiej poznać region oraz jego kulturę.

Proekologiczne i prozdrowotne zajęcia w Murzasichle

Głównym celem projektu było promowanie dbania o klimat oraz zdrowego stylu życia. Uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach i prelekcjach, które miały na celu zwiększenie ich świadomości ekologicznej. Podczas zajęć omawiano m.in. sposoby zmniejszenia śladu węglowego oraz korzyści płynące z prowadzenia zdrowego trybu życia. Takie podejście ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych już od najmłodszych lat.

Międzynarodowa współpraca i komunikacja w języku angielskim

Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Dzięki temu uczestnicy projektu mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych w praktyce. Międzynarodowy charakter projektu sprzyjał także wymianie doświadczeń i poglądów między młodzieżą z Polski i Litwy. Taka forma współpracy pozwala na lepsze zrozumienie globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Źródło: PZS w Chęcinach


Źródło: Powiat Kielecki