Spotkanie w sprawie poprawy dróg w gminie Chęciny
W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się ważne spotkanie dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w gminie Chęciny. Wicestarosta kielecki, członek Zarządu Powiatu oraz radna Rady Gminy i Miasta Chęciny omówili plany remontu drogi w sołectwie Bolmin. Przedstawiamy szczegóły tego spotkania oraz plany na przyszłość.

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się niedawno spotkanie z udziałem wicestarosty kieleckiego Tomasza Dulnego, członka Zarządu Powiatu w Kielcach Cezarego Majchra oraz radnej Rady Gminy i Miasta Chęciny Anny Krzeszowskiej. Tematem rozmów była poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Chęciny, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka drogi między Bolminem a Milechowami.

Bezpieczeństwo mieszkańców jako priorytet

Wicestarosta kielecki Tomasz Dulny podkreślił, że każda inicjatywa mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców jest warta rozważenia. - Każda inicjatywa służąca bezpieczeństwu pieszych, kierowców jest warta rozważenia - zaznaczył Tomasz Dulny. Wicestarosta zwracał uwagę na potrzebę systematycznej modernizacji dróg, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.

Planowane prace remontowe

Członek Zarządu Cezary Majcher wyraził nadzieję, że mieszkańcy już wkrótce będą mogli korzystać z nowo wyremontowanego odcinka drogi. - Mamy nadzieje, że już wkrótce mieszkańcy będą cieszyć się kolejnym wyremontowanym odcinkiem drogi w gminie Chęciny - dodał Majcher. Radna Anna Krzeszowska zwróciła uwagę na konieczność remontu drogi, szczególnie w kontekście uczęszczających do szkoły dzieci. - Warto przeznaczyć środki na remont tego krótkiego, ale ważnego dla mieszkańców odcinka drogowego, a w przyszłości rozważyć także budowę chodnika - podkreśliła radna, dodając, że chodnik znacząco poprawiłby bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w Bolminie.

Turystyka a stan dróg

Radna Krzeszowska zaznaczyła również, że poprawa stanu dróg ma istotne znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów. Chęciny są popularnym miejscem odwiedzin, a Rezerwat Milechowy przyciąga wielu gości. Dlatego tak ważne jest, aby drogi prowadzące do tych atrakcji były w dobrym stanie technicznym.

Środki na remont zabezpieczone w budżecie

Jak poinformowano, w budżecie gminy zabezpieczono już środki stanowiące wkład własny na remont wspomnianego odcinka drogi. Dzięki temu możliwe będzie szybkie przystąpienie do prac remontowych, co z pewnością ucieszy mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę Chęciny.

Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Chęciny to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu zarówno mieszkańców, jak i turystów. Regularne modernizacje i inwestycje w infrastrukturę drogową są kluczowe dla rozwoju lokalnych społeczności i przyciągania turystów. Mieszkańcy mogą liczyć na dalsze działania w tym zakresie, które z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia w gminie.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Kielcach