Hołd ofiarom pogromu kieleckiego: Wicestarosta i zarząd powiatu złożyli wieńce na Plantach
W rocznicę dramatycznych wydarzeń z 4 lipca 1946 roku, przedstawiciele lokalnych władz i organizacji oddali hołd zamordowanym Polakom i Żydom. Uroczystość odbyła się przed kamienicą przy ulicy Planty 7/9, gdzie złożono wieńce upamiętniające ofiary.

Delegacja Zarządu Powiatu w Kielcach składa hołd

Wicestarosta Tomasz Dulny oraz członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher złożyli wiązankę kwiatów przed kamienicą na Plantach, oddając hołd wszystkim, którzy stracili życie podczas tragicznych wydarzeń z 1946 roku. Wicestarosta Tomasz Dulny podkreślił znaczenie pamięci o tych ofiarach, wskazując na konieczność wyjaśnienia przyczyn tragedii przez historyków.

Wypowiedź wicestarosty Tomasza Dulnego

Podczas uroczystości, wicestarosta Tomasz Dulny zaznaczył: "Pamiętajmy, że przez lata komunistyczna propaganda rozsiewała mnóstwo nieprawdziwych informacji na temat wydarzeń w Kielcach z 1946 roku. Musimy pozwolić historykom na wyjaśnienie prawdy o przyczynach tragedii." Wypowiedź ta przypominała o długotrwałym wpływie dezinformacji oraz o potrzebie rzetelnego badania przeszłości.

Upamiętnienie przez NSZZ Solidarność oraz inne instytucje

Tradycyjnie, od 1981 roku, Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność organizuje milczącą uroczystość w rocznicę wydarzeń z 4 lipca. W tym roku, przed tablicą pamiątkową, wieńce złożyli również przedstawiciele związku, Instytutu Pamięci Narodowej, senator Krzysztof Słoń oraz reprezentantka Urzędu Marszałkowskiego. To symboliczne gesty, które mają na celu przypomnienie o ofiarach i upamiętnienie tragicznych wydarzeń sprzed lat.

Każda z obecnych osób miała świadomość wagi momentu i odpowiedzialności, jaka spoczywa na przyszłych pokoleniach, by nie zapomnieć o tej ciemnej karcie historii. Uroczystość była nie tylko okazją do składania kwiatów, ale także do refleksji nad przeszłością i jej wpływem na teraźniejszość.

Warto podkreślić, że pamięć o tragicznych wydarzeniach z 1946 roku jest żywa dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności i instytucji, które każdego roku organizują upamiętnienia i przypominają o konieczności rzetelnego badania historii. To ważne, abyśmy jako społeczeństwo pamiętali o tych, którzy zginęli, oraz o lekcjach, jakie niesie ze sobą historia.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Kielcach