Wizyta dyplomatyczna w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim: rozmowy o współpracy
Wizyta Konsula Generalnego Republiki Austrii, Martina Gärtnera, w naszym regionie to ważne wydarzenie, które podkreśla potencjał współpracy między naszymi krajami. Spotkanie z wojewodą Józefem Brykiem dotyczyło m.in. przyszłych inicjatyw gospodarczych i kulturalnych oraz promocji walorów turystycznych naszego regionu.

Dyplomatyczne więzi z Austrią

Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie, Martin Gärtner, odwiedził wojewodę Józefa Bryka. Spotkanie, które odbyło się w charakterze kurtuazyjnym, miało na celu omówienie szerokiego zakresu tematów, które mogą przyczynić się do zacieśnienia relacji między naszym regionem a Austrią. Rozmowy dotyczyły zarówno możliwości współpracy gospodarczej, jak i wymiany kulturalnej.

Rozmowy o turystyce i kulturze

Jednym z kluczowych tematów poruszonych podczas wizyty były walory turystyczne naszego regionu. Martin Gärtner, który objął swoją funkcję w 2022 roku i nadzoruje województwa małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie, podkreślił znaczenie promowania atrakcji turystycznych. Dyskusje te mogą przyczynić się do wzrostu liczby turystów z Austrii, co z kolei może wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki.

Udział wicewojewody i dyrektora generalnego

W spotkaniu udział wzięli również wicewojewoda Michał Skotnicki oraz dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Ireneusz Piasecki. Obecność wysokich rangą urzędników podkreśla wagę, jaką nasze władze przywiązują do rozwijania międzynarodowych relacji. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszego pogłębiania współpracy na różnych płaszczyznach.

Wizyta Konsula Generalnego Republiki Austrii to ważny krok w kierunku zacieśnienia więzi z naszym południowym sąsiadem. Miejmy nadzieję, że rozmowy te przyniosą konkretne działania, które przyczynią się do rozwoju naszego regionu.


Opierając się na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach