Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Pierwszy Kongres Ekologiczny dla Przedszkolaków odbył się dziś na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Brały w nim udział dzieci z 4 kieleckich przedszkoli oraz przedszkola w Łopusznie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach na temat recyklingu, zanieczyszczenia środowiska, bioróżnorodności rafy koralowej i zagrożeń, jakie na nią czyhają. Poznawały także właściwości fizyczne i chemiczne wody oraz zasady segregacji odpadów. W wydarzeniu uczestniczył m.in. prezydent Kielc Bogdan Wenta. Organizatorem warsztatów byli:  Fundacja VIVE Serce Dzieciom, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Instytut Chemii, Grupa MAC Edukacja.