Podczas Europejskiego Forum Biznesu, które odbyło się 26 listopada br. w Katowicach dyrektor Artur Kudzia odebrał w imieniu Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach złote godło programu QI Quality International za usługi dla biznesu. W tej edycji tego największego i najstarszego programu projakościowego w Polsce MUP był jedynym nagrodzonym przedstawicielem Publicznych Służb Zatrudnienia i jednym reprezentantem województwa świętokrzyskiego.

 

W uzasadnieniu do wyróżnienia zwrócono uwagę m.in. na to, że MUP szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy. W czasach, w których bezrobocie w Kielcach nie przekracza 5% to pracodawcy są podstawową grupą wymagającą wsparcia. Zwłaszcza dotyczy to firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają rozbudowanych działów HR lub też nie mają ich w ogóle. W dobie tzw. rynku pracownika MUP zintensyfikował działania informacyjne i edukacyjne skierowane do biznesu, między innymi organizując konsultacje, konferencje dla pracodawców, targi i giełdy pracy oraz sięgając po nowoczesne formy edukacji, takie jak audycje poradnikowe i webinaria. Dzięki inicjatywie MUP Rada Miasta przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu wspierania tworzenia miejsc pracy w Kielcach, która stanowi podstawę działań prowadzonych przez Urząd na zewnątrz.

 

Ponadto podkreślono zaangażowanie MUP w prace partnerstwa Jobs and Skills In The Local Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, którego celem było przygotowanie dla Komisji Europejskiej rekomendacji w dziedzinie lepszego dostosowania prawa wspólnotowego i strumieni finansowania do potrzeb miast oraz zbudowanie systemu wymiany dobrych praktyk.

 

Na przykładzie MUP zachęcano przedsiębiorców biorących udział w Europejskim Forum Biznesu, do bliższej współpracy i korzystania z usług Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Program QI Najwyższa Jakość - Quality International to najstarszy i największy program projakościowy w Polsce, którego organizatorem jest Forum Biznesu. Patronują mu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Europejskie Forum Biznesu, podczas którego odbyła się gala programu Najwyższa Jakość QI International, poświęcone było kwestiom bezpieczeństwa. Tytuł spotkania brzmiał: „Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin”. W Forum wzięli udział liczni przedstawiciele biznesu, szkolnictwa wyższego i reprezentanci samorządów z całej Polski. Odbyło się sześć paneli dyskusyjnych, m.in.: zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji, bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw i regionów oraz bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne.