Sprawa drogi powiatowej w Wiernej Rzece w gminie Łopuszno zdominowała posiedzenie Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa.

Na komisji obecni byli: członkowie Zarządu Powiatu Cezary Majcher i Mariusz Ściana, skarbnik powiatu Anna Moskwa, dyrektorzy Wydziału Budownictwa Marcin Pabjan, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Magdalena Karwat-Kasińska, zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Wojciech Żebrowski, przedstawiciele gminy Łopuszno wice wójt Wiesław Gałka.

Wizyta gości z Łopuszna dotyczyła budowy drogi powiatowej w Wiernej Rzece oraz mostu w tej miejscowości. - Chcieliśmy porozmawiać o terminach i wyjaśnić nieścisłości co do realizacji tej inwestycji. Zależy nam na jak najszybszej realizacji tej inwestycji - mówił Wiesław Gałka.

Cezary Majcher o wyjaśnienie tej sytuacji poprosił dyrektora Pabjana i dyrektora Kowalczyka.

Dyrektor PUP Magdalena Karwat-Kasińska opowiadała o nowych możliwościach jakie się pojawiły w PUP. - 400 tys. zł mamy przeznaczone na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczone również dla kierowców. Jeśli pracodawcy chcą podnieść kwalifikacji pracowników, to zapraszamy w dniach od 27 czerwca do 1 lipca.

Radni rozmawiali także o przepisach i procedurach w wydziałach budownictwa i komunikacji. Radny Soboń dopytywał o to, czy poprzez stronę internetową nie można się zarejestrować do profilu kierowcy.