Podczas 46. sesji Rady Powiatu w Kielcach, która się odbyła 24 czerwca, radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

Na samym początku sesji, senator Krzysztof Słoń zaproponował, by w powiecie powołano młodzieżową radę powiatu kieleckiego. - Utworzenie takiej rady będzie wspaniałym ukoronowaniem obecnej kadencji rady powiatu, będzie to pozytywnym elementem rozwojowym i promującym idę samorządności. Wierzę, że powiat kielecki jako lider w wielu dziedzinach zdolny jest i gotowy żeby taka radę powołać.

Podjecie uchwały nad wotum zaufania poprzedziła długa dyskusja. Swoimi uwagami na temat pracy zarządu podzielił się radny Józef Szczepańczyk, który punktował ubiegłoroczne działania zarządu powiatu. W swoim wystąpieniu odnosił się do kar nałożonych na kieleckie starostwo za nieterminowe wydawanie pozwoleń na budowę i do sytuacji w wydziale budownictwa. Mówił także o pomysłach władz powiatu na temat zagospodarowania budynku po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Za udzieleniem wotum zaufania dla Mirosława Gębskiego, Tomasza Plebana, Stefana Bąka, Cezarego Majchra i Mariusza Ściany było 14 radnych, 9 przeciw. Tym samym uchwala została przegłosowana.

Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za ubiegły rok, odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu głosowało 17 radnych, 9 było przeciw.

wcześnie, w imieniu klubu PiS wypowiedział się radny Kamil Piasecki, który stwierdził, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także po przedstawionym raportem o stanie powiatu kieleckiego, pozytywnie opiniuje wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

- Pozytywnie oceniamy działania zarządu, głównie w obszarze realizacji inwestycji drogowych i rozbudowy infrastruktury. Na uznanie zasługuje fakt pozyskania do budżetu środków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których wdrożenie pozwoliło na realizację wielu inwestycji drogowych i infrastruktury n terenie naszej wspólnoty lokalnej - mówił radny Piasecki.

W imieniu klubu PSL wypowiedział się radny Michał Godowski, który w swoim wystąpieniu skupił się na podsumowaniu ubiegłorocznej pracy zarządu.

Do jego słów odniósł się wicestarosta Tomasz Pleban. - Opozycja ma prawo krytykować, ale niech to będzie konstruktywna krytyka, która podaje także rozwiązania. Covid dotknął nas wszystkich, wiele rzeczy się działo, ale też dzieje się wiele dobrego. Powiat jest liderem jeśli chodzi o drogi. Mamy kilkadziesiąt inwestycji w realizacji, 58 drogowych, które są zadaniami wieloletnimi i będą kończone w 2022 r.

Do słów radego Godowskiego odniosła się także skarbnik Anna Moskwa, która mówiła, że budżet jest prawidłowo zaplanowany i zrealizowany.

- Pracujemy, nie ustępujemy i trwamy dalej dla dobra mieszkańców powiatu kieleckiego - mówił po zakończeniu głosowania starosta kielecki Mirosław Gębski dziękują Radzie za udzielone absolutorium dla Zarządu Powiatu. Starosta odniósł się do audytu, który został przeprowadzony w wydziale budownictwa.