Kalkulator wynagrodzeń – umowa o dzieło przed i po reformie Polski Ład (Polski Ład 1.0 i Polski Ład 2.0)

Czym jest „umowa o dzieło” określa Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) zwana dalej "kodeks cywilny". Ustawodawca zdefiniował, w art. 627, że Umową o dzieło jest: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to jedna z umów, z którą wiążą się najmniejsze zobowiązania podatkowe – jednak nadal należy pamiętać, że one istnieją. Zmieniły się również po reformie Polski Ład 1.0 oraz po reformie Polski Ład 2.0. W celu obliczenia tych różnic warto skorzystać z kalkulatorów wynagrodzeń.

Kalkulator wynagrodzeń umowy o dzieło przed Polskim Ładem

W pierwszej weryfikacji sprawdzono kwoty brutto 3000, 5000, przy umowie o dzieło, bez przeniesienia praw autorskich, przez uwzględnienia zryczałtowanego podatku, w pierwszym progu podatkowym, oraz nie dla własnego pracownika na zasadach przed Polskim Ładem.

  • W kalkulator wynagrodzeń wprowadzono kwotę brutto 3000 zł i otrzymano wyniki:

Wynagrodzenie netto 2 592,00 zł

Wynagrodzenie brutto 3 000,00 zł

Całkowity koszt wynagrodzenia 3 000,00 zł

Podatek do zapłaty 408,00 zł.

  • W kalkulator wynagrodzeń wprowadzono kwotę brutto 5000 zł i otrzymano wyniki:

Wynagrodzenie netto 4 320,00 zł

Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł

Całkowity koszt wynagrodzenia 5 000,00 zł

Podatek do zapłaty 680,00 zł.

Kalkulator wynagrodzeń Umowy o dzieło Polski Ład 1.0

W drugiej weryfikacji sprawdzono kwoty brutto 3000, 5000, przy umowie o dzieło, bez przeniesienia praw autorskich, przez uwzględnienia zryczałtowanego podatku, w pierwszym progu podatkowym, oraz nie dla własnego pracownika na zasadach po wprowadzeniu reformy pierwszego Polskiego Ładu czyli Polski Ład 1.0.

  • W kalkulator wynagrodzeń wprowadzono kwotę brutto 3000 zł i otrzymano wyniki:

Wynagrodzenie netto 2 592,00 zł

Wynagrodzenie brutto 3 000,00 zł

Całkowity koszt wynagrodzenia 3 000,00 zł

Podatek do zapłaty 408,00 zł.

  • W kalkulator wynagrodzeń wprowadzono kwotę brutto 5000 zł i otrzymano wyniki:

Wynagrodzenie netto 4 320,00 zł

Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł

Całkowity koszt wynagrodzenia 5 000,00 zł

Podatek do zapłaty 680,00 zł.

Kalkulator wynagrodzeń Umowy o dzieło Polski Ład 2.0

W trzeciej weryfikacji sprawdzono kwoty brutto 3000, 5000, przy umowie o dzieło, bez przeniesienia praw autorskich, przez uwzględnienia zryczałtowanego podatku, w pierwszym progu podatkowym, oraz nie dla własnego pracownika na zasadach po wprowadzeniu reformy drugiego Polskiego Ładu czyli Polski Ład 2.0.

  • W kalkulator wynagrodzeń wprowadzono kwotę brutto 3000 zł i otrzymano wyniki:

Wynagrodzenie netto 2 712,00 zł

Wynagrodzenie brutto 3 000,00 zł

Całkowity koszt wynagrodzenia 3 000,00 zł

Podatek do zapłaty 288,00 zł.

  • W kalkulator wynagrodzeń wprowadzono kwotę brutto 5000 zł i otrzymano wyniki:

Wynagrodzenie netto 4 520,00 zł

Wynagrodzenie brutto 5 000,00 zł

Całkowity koszt wynagrodzenia 5 000,00 zł

Podatek do zapłaty 480,00 zł.

Sprawdź kalkulator wynagrodzeń 2022

kalkulator wynagrodzeń