W dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach (s.268, p.II) odbędzie się LII sesja Rady Powiatu w Kielcach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 października 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022 r.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 7. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
 8. Informacja o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028,
 • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce,
 • zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na lata 2022- 2024,
 • zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
 • ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie,
 • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2023 r.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego.
 1. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.