Rozpoczyna się Tydzień Kultury Języka. Bierze w nim udział Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, który przygotował kilka ciekawych wydarzeń związanych z językiem ojczystym.

XXXI edycja Tygodnia Kultury Języka (13-18 marca) będzie poświęcona szeroko pojętej sztuce czytania. Motywem przewodnim są słowa poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Organizatorzy - Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wyrażają przekonanie, że tegoroczny Tydzień Kultury Języka, ukazując przyjemność czytania i zwracając szczególną uwagę na kulturę i poprawność języka ojczystego, zachęci szkoły, placówki i instytucje kultury do zorganizowania wielu inicjatyw i przedsięwzięć rozwijających kompetencje czytelnicze i językowe.

W wydarzenie włączył się Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Jest jedną z 59 szkół z regionu uczestniczących w Tygodniu Kultury Języka. Tegoroczny plan wydarzeń przygotowany przez placówkę przedstawia się interesująco. Poniedziałek,13 marca ma upłynąć pod hasłem „Przerwa z książką”, a to oznacza, że wszystkie szkolne przerwy uczniowie mają spędzać inaczej. Telefon komórkowy chcą zastąpić książką i pokazać, że tak spędzony czas nie musi ich nudzić. We wtorek 14 marca w szkole w Chęcinach odbędzie się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Kto w tym roku zostanie mistrzem ortografii? Kolejna propozycja przygotowana przez palcówkę w ramach Tygodnia Kultury Języka to - „Postaci z nieodkrytych stron książek” - uczniowie ubierają (dosłownie) wybraną postać z książki/lektury, by w finałowej prezentacji przedstawić ją (przy pomocy fragmentów tekstu: opisów, dialogów, monologów) - to w środę, natomiast w piątek 17 marca odbędzie się slam poetycki - „Oswajamy codzienność poetyckim słowem”. Polega on na tym, że trzyosobowe zespoły tworzą utwory poetyckie, a inspiracją będą wyrazy/hasła zaczerpnięte z codzienności oraz przedmioty/rzeczy powszechnego użytku.

Życzymy powodzenia i gratulujemy ciekawych pomysłów związanych z popularyzacją języka polskiego.