W Dniu Strażaka odbyło się poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daleszycach. W uroczystościach uczestniczył wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Druhowie z Daleszyc wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Dariuszem Meresińskim i uczestnikami wydarzenia przemaszerowali na Rynek w Daleszycach, gdzie następnie odbyła się Msza Święta polowa. Podczas uroczystości wciągnięto flagę państwową na maszt i powitano gości.

Samochód ratowniczo-gaśniczy jest wsparciem dla druhów strażaków i społeczności gminy. Wicestarosta kielecki Tomasz Pleban dodał, że władze powiatu w ubiegłym roku przekazały 145 tys. zł dofinansowania na zakup pojazdów dla strażaków.

W wydarzeniu uczestniczyli również: radna powiatowa Anna Kosmala, parlamentarzyści, samorządowcy i strażacy. Na ternie gminy Daleszyce działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Cisów,

- OSP Daleszyce,

- OSP Komórki,

- OSP Mójcza,

- OSP Niestachów,

- OSP Smyków,

- OSP Suków,

- OSP Szczecno.