Dzięki realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” powiat zakupił nowoczesny sprzęt komputerowy o łącznej wartości pond 26 tys. zł. Komputery przekazał szkołom wicestarosta Tomasz Pleban i członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana.

- Nowoczesny sprzęt komputerowy trafił do placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, w Chęcinach i w Łopusznie. Są to laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem biurowym Microsoft Office dla edukacji oraz dyski - wylicza wicestarosta Tomasz Pleban. - Nowy sprzęt komputerowy będzie wspierał pracę i edukację zdalną w placówkach.

Zakupiony sprzęt został przekazany do:

  • Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie - 5 laptopów wraz z wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem biurowym Microsoft Office LTSC Standard 2021 dla edukacji;
  • Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach - 2 laptopy wraz z wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem biurowym Microsoft Office LTSC Standard 2021 dla edukacji;
  • Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - 3 laptopy wraz z wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem biurowym Microsoft Office LTSC Standard 2021 dla edukacji oraz dysk sieciowy NAS wraz z dyskami.

Warto dodać, iż na realizację projektu powiat pozyskał kwotę: 350 tys. zł w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat", który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz doposażenie szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym w sprzęt informatyczny wspierający pracę i edukację zdalną.

Powiat Kielecki realizuje działania w ramach trzech obszarów, tj.:

  • obszaru 1 - „Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy”;
  • obszaru 2 - „Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych”;
  • obszaru 4 - „Cyberbezpieczeństwo”.

- W ramach pozyskanych środków na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach zakupiono już serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz osiem komputerów stacjonarnych typu All-in-One - dodaje wicestarosta. - Zrealizowana została również usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach.