Obradowała Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom. Przewodniczył jej radny Andrzej Michalski.

Uczestniczyli w niej: wicestarosta Tomasz Pleban, skarbnik powiatu Anna Moskwa oraz zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski.

Radni tej komisji skupili się głównie na bezpieczeństwie na drogach. Andrzej Michalski dopytywał o drogę powiatową na odcinku Krajno - Parcele. - Woda zlega deszczowa, hałda ziemi zarasta, mieszkańcy skarżą się na ubytki w drodze - mówił radny.

- Czekamy na decyzje Wód Polskich, po ustaleniu linii brzegowej i wielu innych ważnych czynników, sprawa trafi do na nas, potem będzie procedowana w naszym urzędzie - mówił Wojciech Zebrowski.

Skarbnik Anna Moskwa przedstawiła zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

Rani wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla Miasta i Gminy Daleszyce, dla gminy Masłów i dla gminy Raków.

Zgodzili się także na przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2023.