Więcej kobiet skorzysta z bezpłatnej mammografii i cytologii. Od listopada Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło kryterium wieku w programach profilaktycznych dla kobiet.

Od listopada 2023 r. badanie mammograficzne mogą wykonywać bezpłatnie panie od 45 do 74 roku życia. Do tej pory bezpłatny program przeznaczony był dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Oznacza to wydłużenie możliwości badań o 10 lat.

Rozszerzone zostało też kryterium wieku w programie profilaktyki raka szyjni macicy. Kobiety mogą bezpłatnie wykonać cytologię od 25 do 64 roku życia. Do tej pory do programu mogły zgłaszać się panie do 59 lat. Program został wydłużony o 5 lat.

Na profilaktyczną mammografię i cytologię nie jest potrzebne skierowanie. Badanie jest bezpłatne, finansuje je NFZ.