Starosta Kielecki działa na rzecz bezpieczeństwa w Cedzynie
W Cedzynie trwają intensywne prace nad poprawą bezpieczeństwa na zalewie. Starosta Kielecki, Tomasz Pleban, zainicjował spotkanie, którego celem było ustalenie nowych zasad korzystania z akwenu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych gmin, służb ratunkowych i organizacji związanych z wodnymi aktywnościami.
  1. Starosta Tomasz Pleban zainicjował spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na zalewie w Cedzynie.
  2. Przedstawiciele lokalnych gmin, służb ratunkowych i organizacji wodnych uczestniczyli w spotkaniu.
  3. Proponowane rozwiązania obejmują uchwalenie regulaminu i wzmocnienie działań policji wodnej.
  4. Wszyscy uczestnicy podkreślali konieczność uwzględnienia potrzeb różnych użytkowników akwenu.

Na spotkaniu, zwołanym przez starostę Tomasza Plebana, podkreślono pilną potrzebę uchwalenia regulaminu korzystania ze zbiornika w Cedzynie. Wypadek, który miał miejsce pod koniec maja z udziałem skuterów wodnych, uwypuklił konieczność szybkiego działania. Starosta Pleban zaznaczył: „Sam często odwiedzam okolice zalewu i widzę co tam się dzieje. Apeluję do wszystkich stron o poważne potraktowanie problemu i wspólne działanie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na zalewie. Musimy działać szybko, po to żeby nie doszło tam do tragedii”.

Piotr Kapuściński, przewodniczący Rady Gminy w Masłowie, który również apelował o spotkanie, podkreślił niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem silnikowych jednostek pływających. „Sam szkolę młodzież na zalewie w Cedzynie i mocno obawiam się o bezpieczeństwo adeptów żeglarstwa. Akwen jest za mały, żeby pomieścić wszystkich chętnych, a prawdziwym problemem są zachowujący się nieodpowiedzialnie użytkownicy silnikowych jednostek pływających” - mówił Kapuściński.

Podczas spotkania, Grzegorz Wtykło, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przedstawił różne propozycje rozwiązań. Jednym z nich było wprowadzenie strefy ciszy na całym zalewie, co jednak okazało się czasochłonne. Alternatywnym i szybszym rozwiązaniem jest przyjęcie regulaminu korzystania z akwenu, co pozwoliłoby na lepsze egzekwowanie przepisów przez policję.

Piotr Molasy, prezes Świętokrzyskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyznał, że wprowadzenie regulaminu umożliwiłoby podjęcie odpowiednich kroków prawnych w stosunku do osób niestosujących się do zasad. Przedstawiciele gmin Górno i Masłów również wyrazili gotowość do współpracy w tej kwestii.

Starosta Pleban zapewnił, że będzie wspierał wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa na zalewie w Cedzynie. Zobowiązał się również do zorganizowania kolejnego spotkania oraz rozmów z Komendantem Miejskim Policji w Kielcach na temat możliwości przedłużenia patroli poza sezonem letnim.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że nowe regulacje powinny uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników zalewu. Ważne jest, aby nie zakłócić rekreacyjnych aktywności mieszkańców oraz nie wpłynąć negatywnie na działalność lokalnych przedsiębiorców.


Źródło: Powiat Kielecki