W spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury „Białogon” wzięli udział prezydent Bogdan Wenta, z-ca prezydenta Danuta Papaj, dyrektorzy wydziałów: Administracyjnego Bożena Szczypiór i Urbanistyki i Architektury Artur Hajdorowicz, a także przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg.

 

Mieszkańcy tego rejonu Kielc sygnalizowali problemy z brakiem infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, asfaltu i oświetlenia na niektórych ulicach, a także dostępu do sieci światłowodowej (do Internetu) oraz braku bankomatów. Zwracali uwagę na potrzebę kompleksowego remontu ulicy Górników Staszicowskich oraz Stawu Białogońskiego.

 

Należy przypomnieć, że celem realizowanych systematycznie spotkań w ramach programu „Peryferia” jest rozpoznanie rzeczywistych lokalnych potrzeb oraz rodzaju oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w wyżej wymienionych rejonach naszego miasta.