W Kielcach pamiętali o osobach wykluczonych, bezdomnych i żyjących w nędzy. 17 października, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, przy Płycie Praw Człowieka na ulicy Sienkiewicza oraz krzyżu bezdomnych przy dworcu PKP spotkali się przedstawiciele władz miasta, Straży Miejskiej, placówek opieki społecznej oraz ich podopieczni.

 

Spotkanie było hołdem złożonym ofiarom nędzy na świecie i wyrażeniem solidarności z najuboższymi

 

O godzinie 14.00 w kaplicy przy ul. Urzędniczej 3 odprawiona została msza święta w intencji osób ubogich, bezdomnych i wykluczonych społecznie.

 

Współorganizatorem uroczystości byli członkowie Ruchu ATD Czwarty Świat, założonego w 1957 roku we Francji przez o. Józefa Wrzesińskiego.

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.