Niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Fanisławicach będą mogli korzystać z nowego autobusu, który ułatwi im dotarcie na zajęcia. Zakup 23-osobowego pojazdu był możliwy dzięki dofinansowaniu, które Powiat Kielecki pozyskał z PFRON-u.

Nowe auto jest przystosowane do przewożenia 23 osób, w tym 4 na wózkach inwalidzkich. Skorzysta z niego 30 podopiecznych WTZ, prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo.

- Wiedząc, że właśnie tutaj w Fanisławicach jest zapotrzebowanie na taki pojazd, złożyliśmy wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu pojawiła się możliwość sfinansowania tego projektu - informuje Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

- Nasi podopieczni są przywożeni i odwożeni po zajęciach. Korzystają u nas z pięciu pracowni i sali rehabilitacyjnej - wymienia Franciszka Piotrowska, prezes stowarzyszenia.

PFRON dofinansował zakup autobusu w kwocie 238 tysięcy 529 zł. To 80% całej sumy, pozostałe 20% sfinansowało stowarzyszenie prowadzące WTZ.

- W województwie świętokrzyskim dzięki dofinansowaniu z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” udało się zakupić 20 busów i 5 autobusów. W sumie w tym roku w ramach tego programu dofinansowaliśmy projekty w kwocie 6 mln 100 tysięcy złotych zł na pokonywanie barier komunikacyjnych i architektonicznych - wyliczał Andrzej Michalski, dyrektor oddziału świętokrzyskiego PFRON.

Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Wiktor Walocha, proboszcz parafii Wierna pw. Najświętszego Serca Jezusa. W uroczystym przekazaniu auta wzięli udział również senator RP Krzysztof Słoń oraz Krzysztof Soboń radny powiatu kieleckiego.

- Chciałem pochwalić Warsztaty Terapii Zajęciowej w Fanisławicach za to, że realizują to, co do nich należy. Po cyklu szkoleń warsztatowych osoby niepełnosprawne wracają do samodzielności, zakładają własne firmy lub też na otwartym rynku pracy znajdują dla siebie miejsce zatrudnienia. Te warsztaty przodują pod tym względem i chciałem za to serdecznie podziękować - podsumował podczas przekazania pojazdu Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu.