Informujemy, że od dnia 27 lipca 2022 roku Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bodzentynie zostanie zamknięty.

Obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Bodzentyn z zakresu:
  • rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • przyznawania świadczeń realizowanych przez Centrum Rejestracji i Ewidencji;
  • usług pośrednictwa pracy realizowanych przez Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, w tym:
- podejmowania i utrzymania kontaktów z osobami zarejestrowanymi poprzez przygotowanie propozycji pomocy z uwzględnieniem propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez Urząd i kierowanie tych osób do pracodawców krajowych w celu podjęcia pracy;
- udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby nie zarejestrowane;
- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi;
- proponowanie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy możliwości korzystania ze szkoleń grupowych i indywidualnych organizowanych przez urząd.

odbywać się będzie w zależności od decyzji zainteresowanego:

- w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, tel. 41 367-11-01 lub 41 367-11-02;
- w Lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Nowej Słupi, ul. Kielecka 25, 26-006 Nowa Słupia, tel. 41-317-80-20.