Ponad milion złotych trafi do regionu na realizację projektu pod nazwą „Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców", wspierającego integrację cudzoziemców ze świętokrzyskim rynkiem pracy. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, będzie stanowił atrakcyjną ofertę nie tylko dla obywateli Ukrainy, lecz także pozostałych cudzoziemców, legalnie przebywających na terenie naszego województwa. W sumie ze wsparcia ma skorzystać grupa 1500 cudzoziemców. Ponad połowę uczestników będą stanowić osoby uciekające z terytorium Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 roku.

Wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach projekt będzie realizowało Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód, a nadzór nad przedsięwzięciem sprawować będzie lider projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

W ramach projektu będzie prowadzony stacjonarny i mobilny punkt informacyjny oraz infolinia dla cudzoziemców. W tzw. punktach kontaktowych, obok pomocy psychologiczno-doradczej, będzie można uzyskać wszechstronne informacje m.in. na temat legalizacji pobytu w Polsce, funkcjonowania polskiego systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej, wymogów podatkowych i prawnych. Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, poprzez dostęp do bazy mieszkań on-line na terenie województwa oraz bezpłatnych tłumaczy.
Organizowane będą także cykliczne zajęcia integracyjne, wsparcie indywidualne oraz kursy języka polskiego. Projekt przewiduje również organizację międzynarodowej konferencji dla pracodawców i cudzoziemców podkreślającej korzyści płynące z zatrudnienia cudzoziemców.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach będzie odpowiadał za realizację pośrednictwa pracy w formie indywidualnej oraz poprzez realizację mini giełd pracy. Ponadto pracownicy urzędu będą udzielali wsparcia w kontaktach z pracodawcami (po uzyskaniu diagnozy ze strony doradców zawodowych) oraz pomogą dobrać odpowiednią ofertę pracy do kwalifikacji uczestniczek projektu.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2022 roku do końca 2023 roku. Zapraszamy do udziału w projekcie szczególnie kobiety, które znajdują się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.