XXVIII Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych odbyła się w czwartek na obiekcie sportowym przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Na wydarzeniu tym obecny był członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

Olimpiada to impreza cykliczna, w której w konkurencjach lekkoatletycznych startują zawodnicy niepełnosprawni, reprezentujący placówki pomocy społecznej - mieszkańcy DPS-ów czy uczestnicy WTZ-ów z terenu województwa świętokrzyskiego.

- Zorganizowanie olimpiady ma na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych poprzez rywalizację sportową. Zajęcia sportowe zwiększają sprawność ruchową osób niepełnosprawnych, ułatwiającą funkcjonowanie w świecie urządzonym przez zdrowych ludzi - mówi członek Zarządu Stefan Bąk.

W olimpiadzie wzięli udział zawodnicy z całego województwa, łącznie w imprezie uczestniczyło ok.120 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach, mi.in biegu na 40 metrów, torze przeszkód, rzucie piłką lekarską i rzucie piłką do kosza, skoku w dal czy slalomie z piłką nożną. Zgłoszone zespoły rywalizowały w konkurencjach o charakterze lekkoatletycznym, a zawody były rozegrane w dwóch kategoriach: żeńskiej i męskiej.

- Mam nadzieję, że dacie z siebie wszystko - mówił podczas otwarcia zawodów Zbigniew Szybalski, dyrektor DPS w Zgórsku.

Olimpiada odbyła się w kompleksie rehabilitacyjno - rekreacyjnym, gdzie mieszkańcy DPS mają do dyspozycji boisko wielofunkcyjne z trybunami, na którym można zagrać w piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę, 60 metrową bieżnię, stanowisko do skoku w dal, zewnętrzną ścieżkę zdrowia wraz z terenowymi urządzeniami do kinezyterapii (orbitrek, narty biegówki, rowerek, wioślarz, stepper, koła tai chi). Są też urządzenia do ćwiczeń dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, place do zajęć ruchowych i umysłowych. Inwestycja została wzbogacona o zadaszoną scenę i dostosowane do osób niepełnosprawnych ciągi komunikacyjne.

Na tegorocznej Olimpiadzie pojawili się: Senator RP- Krzysztof Słoń, Wojewoda Świętokrzyski - Zbigniew Koniusz oraz dyrektor PCPR w Kielcach - Anna Florczyk- Bielna.

Dla wszystkich zespołów uczestniczących w zawodach ufundowano atrakcyjne nagrody rzeczowe, medale za miejsca medalowe oraz nagrody za udział dla każdego zawodnika Olimpiady.

Organizatorem olimpiady był Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „AMABILIS” w Zgórsku.