TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU W KIELCACH

LP.

NAZWA KOMISJI

DATA

GODZ./ ZAPROSZENI

SALA

1.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

15.09.2022r.

(czwartek)

16.00

posiedzenie zdalne

2.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

21.09.2022r.

(środa)

13.00

230

3.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

21.09.2022r.

(środa)

14.00

231

4.

Komisja Budżetu i Finansów

22.09.2022r.

(czwartek)

10.30

230

5.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

22.09.2022r.

(czwartek)

12.00

Dyr. Wydz. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

231

6.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

22.09.2022r.

(czwartek)

13.00

Dyrektor PUP w Kielcach

230

7.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

22.09.2022r.

(czwartek)

14.00

231

8

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

22.09.2022r.

(czwartek)

15.00

Dyrektor PZD w Kielcach

230

9.

Komisja Rewizyjna

30.09.2022r.

(piątek)

12.00

Kontrola

DPS

Zgórsko

Sesja Rady Powiatu - 23 wrzesień 2022r. (piątek) godz. 16.00, sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach (s. 268, II p.)