Sytuacja zawodowa matek na rynku pracy nie jest najlepsza. Z badania „Macierzyństwo a aktywność zawodowa" przeprowadzonego przez Fundację Rodzic w mieście wynika, że matki chcą pracować - ponad 94% deklaruje chęć powrotu na rynek pracy. Jednak według danych GUS blisko 50% matek dzieci do lat 3 nie wraca do pracy.

Jedną z głównych przyczyn bierności zawodowej matek jest trudność łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Problem z zapewnieniem i opłaceniem opieki nad dzieckiem w godzinach pracy także nie ułatwia podjęcia decyzji o powrocie na etat. Poczucie braku własnych kompetencji lub ich utraty po dłuższej nieobecności na rynku pracy, to obawa wymieniana w dalszej kolejności. Stąd pomysł POwiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na realizację programu specjalnego pn. "Mama pracuje, żłobek/przedszkole wychowuje" dla 10 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej, związanym z wychowaniem dziecka do 7 roku życia.

W ramach programu wszystkim uczestniczkom zaoferowaliśmy:

  1. szkolenie indywidualne;
  2. 5-cio miesięczny staż zawodowy;
  3. gwarantowany zwrot kosztów poniesionych na dojazd na szkolenie oraz staż.

Kompleksowego charakteru nadaje programowi grant na refundację kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu w wysokości do 500 zł miesięcznie w trakcie odbywania stażu.

Wszystkie uczestniczki programu nabyły kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń indywidualnych, które wykorzystują na stażu. Panie odbywają staż na stanowiskach tj. sekretarka, rejestratorka medyczna, opiekunka w żłobku, kosmetyczka, stylistka paznokci, dietetyk / intendent w szkole.

Dla Pań, które w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w programie podejmą zatrudnienie na umowę o pracę czeka atrakcyjna premia finansowa.

Prezentujemy Panie - uczestniczki programu specjalnego „Mama pracuje, żłobek/przedszkole wychowuje”

PUP Kielce adresuje go do matek, które po urodzeniu dziecka nie powróciły do pracy: są po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub po okresie bierności zawodowej, związanej z wychowywaniem dziecka do 7. roku życia.

Kobiety otrzymują możliwość: szkolenia, stażu zawodowego i refundację kosztów żłobka bądź przedszkola dla dziecka.

Cześć uczestniczek programu przeszła już szkolenia i rozpoczęła staż zawodowy.

Panie uczą się na stanowiskach:

kosmetyczka/stylistka paznokcia,

rejestratorka medyczna,

opiekunka w żłobku,

sekretarka,

dietetyk/intendentka/,

recepcjonistka,

pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej.

Według danych PUP w Kielcach, po koniec lipca 2022 roku, ponad 50% osób bezrobotnych stanowiły kobiety, z czego aż 30% nie podjęło pracy po urodzeniu dziecka.