TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU W KIELCACH

LP.

NAZWA KOMISJI

DATA

GODZ./ ZAPROSZENI

SALA

1.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

24.11.2022

(czwartek)

godz. 15.00

230

2.

Komisja Budżetu i Finansów

25.11.2022

(piątek)

godz.10.00

231

3.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

25.11.2022

(piątek)

godz.12.00

230

4.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

25.11.2022

(piątek)

godz.13.00

231

5.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

25.11.2022

(piątek)

godz. 14.00

335

6.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

25.11.2022

(piątek)

godz. 14.00

231

7.

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

25.11.2022

(piątek)

Dyrektor PZD w Kielcach

godz. 15.00

230

Sesja Rady Powiatu: 28 listopada 2022 r. (poniedziałek), godz. 16.00, sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach (s. 268, II p.)