Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych, z dniem 26.01.2023 roku nabór w tym zakresie zostaje zamknięty.
W momencie pozyskania dodatkowych środków na tę formę aktywizacji, poinformujemy osobnym komunikatem