17 kwietnia rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa w województwie świętokrzyskim. Wtedy też zacznie pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Starostwie Powiatowym w Kielcach, która określi zdolność do czynnej służby wojskowej osobom z terenu powiatu kieleckiego.

W obwieszczeniu wojewody świętokrzyskiego czytamy, że w okresie od 17 kwietnia do 13 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2004 r.
✔️ Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1999 - 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
✔️ Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wzywa się także osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
✔️ Kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
✔️ Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące, zostanie przeprowadzona między innymi w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 44 (budynek Starostwa Powiatowego) dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu miast i gmin: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Łagów, Łopuszno, Nowa Słupia, Morawica, Piekoszów i Pierzchnica; z terenu gmin: Bieliny, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Nowiny, Raków, Strawczyn i Zagnańsk - w terminie od dnia 17 kwietnia do dnia 27 czerwca 2023 roku.