Powiatowy Konkurs Historyczny "Gloria victis. Powstanie styczniowe na Kielecczyźnie" odbył się w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach. Placówka zorganizowała go w 160. rocznicę wybuchu powstania. W wydarzeniu uczestniczył wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Konkurs, którego patronatem honorowym objął starosta kielecki Mirosław Gębski, adresowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Kielc i powiatu kieleckiego. Wzięło w nim udział 26 uczniów. Młodzi ludzie sprawdzali swoją wiedzę historyczną dotyczącą przebiegu Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie, w nowoczesnej formie - rozwiązując test na platformie internetowej.

Młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się rozległą wiedzą dotyczącą Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie, wykraczającą poza podręczniki szkolne.

Ostatecznie komisja konkursowa wybrała trzech laureatów, którzy zdobyli najwięcej punktów. Pierwsze miejsce zajął Kacper Chwastek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach. Na drugim miejscu znalazło się dwóch uczniów: Jakub Zawada ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Piotrowie i Patryk Bieniek z Zespołu Szkół w Kostomłotach II. Trzecie miejsce w konkursie przypadło Krystianowi Mroczkowskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi.

Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowało także Starostwo Powiatowe w Kielcach, a wręczył je wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Konkurs miał popularyzować wśród młodzieży postawy patriotyczne, kultywować pamięć o bohaterach i ważnych wydarzeniach historycznych, jakim było Powstanie Styczniowe, które zaznaczyło się także na Kielecczyźnie. Jeden z dowódców w powstaniu - generał Józef Hauke - Bosak jest patronem Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach.

Placówka zorganizowała konkurs wspólnie z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

W trakcie spotkania odbył się także wykład Roberta Osińskiego, dowódcy grupy rekonstrukcji historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska-Zdroju.